الگوی لباس

الگوی لباس و آموزش [صفر تا 100] رسم الگوی خیاطی

الگوی لباس برگرفته از پوشش و هویت زنان اصیل ایرانی است در این مقاله به معرفی و آموزش رسم انواع الگوی لباس زنانه از جمله : الگوی لباس مجلسی ، الگوی دامن و الگوی شلوار ،الگوی شومیز ، الگوی لباس جلو بسته و الگوی لباس راحتی می پردازیم.

ادامه مطالعه